Urodziłem się 4 lutego 1957 roku w Dzierżoniowie. Tam też uczyłem się do matury (mój profil w serwisach: nasza-klasa.pl i facebook.com). Studia we Wrocławiu - filologia polska, zaraz po nich małżeństwo z Małgorzatą, decyzja o podjęciu pracy na wsi w gminie Osiecznica.

Osiem lat pracy w Parowej, najpierw jako nauczyciel, później dyrektor szkoły. W tym czasie na świat przychodzą nasze dzieci: Anna i Krzysztof. W 1988 roku przenosimy się do Lubania. Tu trafiam na środowisko ludzi 

„Solidarności" i wkrótce staję na czele Międzyszkolnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w Lubaniu. Naturalną koleją rzeczy jest zaangażowanie w działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" i stanięcie do pierwszych wolnych wyborów do przywróconego samorządu terytorialnego.

27 maja 1990 roku zostaję wybrany radnym Rady Miasta Lubań i odtąd moje losy są nierozerwalnie z samorządem związane. Tego samego roku staję do konkursu na Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty i po jego wygraniu tworzę nową administrację oświatową dla połowy województwa jeleniogórskiego. Na okręg wizytacyjny wybieram Bogatynię. W tym czasie podejmuję studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz liczne studia podyplomowe i kursy. Przez dwie kadencje jestem radnym Rady Miasta Lubań i delegatem do Sejmiku Samorządowego Gmin Województwa Jeleniogórskiego.

W kadencji 1994-98 jestem także delegatem naszego województwa do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Od lutego 1993 do listopada 1998 pełniłem funkcję burmistrza Lubania. Zawsze pociągają mnie nowe wyzwania; reforma samorządowa z 1998 roku to było dla mnie znalezienie się w dwóch nowych strukturach samorządu: wybrany zostaję do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego I kadencji, pracę podejmuję jako Sekretarz Powiatu Lubańskiego.

Po kadencji 1998-2002 swoje życie związałem z Bolesławcem, gdzie od 1 stycznia 2003 roku pełnię funkcję Sekretarza Miasta Bolesławiec, a jesienią 2006 roku zostałem wybrany radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego III kadencji (2006-2010).

W 1998 roku z mojej inicjatywy powstaje stowarzyszenie skupiające osoby zaangażowane w rozwój gmin z powiatów bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze". Po jego rejestracji w maju 1999 roku przez 10 lat byłem jego prezesem, a obecnie - po zmianie statutu stowarzyszenia - jestem przewodniczącym Rady Programowej „Pogranicza".